Michal Růžička

Bakalářská práce

Internet věcí – Návrh inteligentního systému pro domácnosti

Internet of Things - Design of a smart home system
Anotace:
Tato bakalářská práce se v teoretické části zpočátku zabývá internetem věcí a chytrých spotřebičů z historického hlediska. Zmiňuje se o několika přelomových událostech, které významně posunuly internet věcí kupředu a ovlivnily tak jeho vývoj do dnešní podoby. V další části se práce věnuje samotnému pojmenování a co konkrétně vedlo k jeho sjednocení. Pojem dále definuje a blíže rozvádí včetně principu …více
Abstract:
This bachelor thesis, in the theoretical part, focuses initially on the Internet of Things and smart appliances from a historical point of view. It mentions several breakthrough events that have significantly moved the Internet of Things forward and have influenced its development to its present form. Next part of the thesis deals with the name itself and what specifically led to its unification. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jiří Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72828