Michal Růžička

Bachelor's thesis

Internet věcí – Návrh inteligentního systému pro domácnosti

Internet of Things - Design of a smart home system
Abstract:
Tato bakalářská práce se v teoretické části zpočátku zabývá internetem věcí a chytrých spotřebičů z historického hlediska. Zmiňuje se o několika přelomových událostech, které významně posunuly internet věcí kupředu a ovlivnily tak jeho vývoj do dnešní podoby. V další části se práce věnuje samotnému pojmenování a co konkrétně vedlo k jeho sjednocení. Pojem dále definuje a blíže rozvádí včetně principu …more
Abstract:
This bachelor thesis, in the theoretical part, focuses initially on the Internet of Things and smart appliances from a historical point of view. It mentions several breakthrough events that have significantly moved the Internet of Things forward and have influenced its development to its present form. Next part of the thesis deals with the name itself and what specifically led to its unification. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ladislav Luc
  • Reader: Jiří Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72828