Bc. Katarína Šimonová

Bachelor's thesis

Sestavení účetní závěrky u vybrané kategorie účetních jednotek

Financial statements preparation for selected category of accounting entities
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Sestavení účetní závěrky u vybrané kategorie účetních jednotek“ je popis procesu sestavení, obsahu a struktury účetní závěrky u vybrané kategorie účetních jednotek s důrazem na změny plynoucí z novelizace zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. V praktické části práce porovnávám získané informace s postupy vypracování účetní závěrky v konkrétní společnosti, analyzuji použité …more
Abstract:
The goal of the submitted Bachelor’s thesis: “Preparing Financial Statements for a Selected Category of Accounting Entities” is to describe the process of preparation, content and structure of the Annual Financial Statements for a Selected Category of Accounting Entities, putting emphasis on the changes resulting from the amendment of the Act No. 563/1991 Coll. on Accounting. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta