Nikola PROCHÁZKOVÁ

Diplomová práce

Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku

Work of the crime prevention assistant in selected locations of the Slunkov area
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Práce asistenta prevence kriminality ve Šluknovském výběžku" zahrnuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje prevenci kriminality v České republice, druhá kapitola se věnuje samotnému popisu projektu asistenta prevence kriminality, jak projekt vzniknul a jak se vyvíjel. Ve třetí části se práce věnuje sociálně …více
Abstract:
The Master's degree assignment called "Work of the crime prevention assistant in selected locations of the Sluknov area" includes a theoretical and empirical section. The theoretical section is divided into three main chapters. First chapter addresses crime prevention in the Czech Republic, second focuses on the crime prevention assistant project, how it was created and how it has developed. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Nikola. Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta