Milan Peruth

Bachelor's thesis

Politický marketing a analýza komunální kampaně hnutí ANO 2011

Political marketing and analysis of the municipal campaign of movement ANO 2011
Anotácia:
Tato bakalářská práce nejprve teoreticky charakterizuje pojem politického marketingu a přibližuje marketingový mix v politickém marketingu. Dále se zaměřuje na subjekty na politickém trhu a popisuje volební systém komunálních voleb. V praktické části poté přibližuje komunální volby v roce 2014 ve městě Rakovník a analyzuje marketingovou strategii hnutí ANO 2011. Cílem analýzy je zhodnotit úspěšnost …viac
Abstract:
This bachelor thesis theoretically describes the concept of political marketing and marketing mix in political marketing. It also focuses on the players on the political market and describes the electoral system of municipal elections. In the practical part is an approach to the municipal elections in 2014 in Rakovník as well as an analysis of marketing strategy of the movement ANO 2011. The target …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: David Říha
  • Oponent: Ilona Dudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50826