Bc. Hana Kolomazníková

Bakalářská práce

Cizí jazyk v mateřské škole

Foreign Language in Nursery School
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o cizím jazyce v mateřské škole. Jejím záměrem je nejen specifikovat problematiku osvojování si cizího jazyka v mateřské škole a související využívané metody při osvojování, ale také zda tato činnost má vliv na vývoj komunikačních schopností dětí v předškolním věku. V teoretické části bude pojednáváno o psychickém vývoji dětí předškolního věku se zaměřením na vývoj řeči, …více
Abstract:
The thesis deals with a foreign language in kindergarten. Its aim is not only to specify the issues of foreign language learning in kindergarten and related methods used in learning , but also whether these activities have an impact on the development of communication skills of preschool children . The theoretical part will be discussed on the psychological development of preschool children with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolomazníková, Hana. Cizí jazyk v mateřské škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN