Bc. Hana Kolomazníková

Bachelor's thesis

Cizí jazyk v mateřské škole

Foreign Language in Nursery School
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o cizím jazyce v mateřské škole. Jejím záměrem je nejen specifikovat problematiku osvojování si cizího jazyka v mateřské škole a související využívané metody při osvojování, ale také zda tato činnost má vliv na vývoj komunikačních schopností dětí v předškolním věku. V teoretické části bude pojednáváno o psychickém vývoji dětí předškolního věku se zaměřením na vývoj řeči, …more
Abstract:
The thesis deals with a foreign language in kindergarten. Its aim is not only to specify the issues of foreign language learning in kindergarten and related methods used in learning , but also whether these activities have an impact on the development of communication skills of preschool children . The theoretical part will be discussed on the psychological development of preschool children with a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2014
Accessible from:: 20. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2014
  • Supervisor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kolomazníková, Hana. Cizí jazyk v mateřské škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN