Adéla KOVAČIKOVÁ

Bakalářská práce

Blízký východ ve výuce středních škol a gymnázií

Případová studie v Karlovarském kraji

Middle East in Education of High Schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Blízkého východu ve výuce středních škol a gymnázií. Zkoumá a porovnává znalosti učitelů i žáků obou typů středních škol, zaměřuje se na školy v Karlovarském kraji.
Abstract:
The bacholar thesis focused on the Middle East in education in High Schools. Examine and compare the knowledge of teacehrs and students a both type of High Schools, focused on schools in Karlovy Vary region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAČIKOVÁ, Adéla. Blízký východ ve výuce středních škol a gymnázií. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/