Bc. Roman Verner

Master's thesis

Formy řízení úvěrového rizika v bankách

Forms of Credit Risk Management in Banks
Abstract:
Diplomová práce „Formy řízení úvěrového rizika v bankách“ se zaměřuje v první části na regulaci a dohled bank, jako na nezbytnost bankovního sektoru v dnešní době, s poukázáním na Basel II a jeho regulatorní kapitálové požadavky pro úvěrové, tržní a operační riziko. Druhá část se věnuje představení základních finančních rizik, kterým se bankovní systém snaží čelit. Třetí část se detailněji věnuje riziku …more
Abstract:
The first section of the thesis "The forms credit risk management in banks" focuses on bank regulation and supervision as a necessity in today´s banking sector with references to Basel II and its regulatory capital requirements for credit, market and operational risks. The second section is dedicated to the introduction of the basic financial risks that banks face. The third section details the risks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Přemysl Rohlíček
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS