Bc. Lenka Šulcová

Master's thesis

Živnostenské podnikání v ČR v kontextu přistoupení ČR k Evropské unii: Snižování administrativní zátěže podnikatelů

Trading in the Czech Republic in the context of its accession to the European Union: Reducing of the administrative burden of entrepreneurs
Anotácia:
Práce směřuje k analýze a zhodnocení vývoje živnostenského podnikání v České republice se zaměřením na jeho právní úpravu po vstupu České republiky do Evropské unie. V důsledku Lisabonské strategie analyzuji aspekty v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů. V souvislosti s přijatým Národním programem reforem ČR 2008-2010 na poli podnikatelského prostředí je zde hodnocena poslední přijatá …viac
Abstract:
The thesis aims to analyze and evaluate the development of business in the Czech Republic, focusing on the legislative framework after the Czech Republic´s accession to the European Union. In the context of the Lisbon strategy implementation I analyze aspects concerning the reduction in the administrative burden imposed on entrepreneurs. In connection with the adopted National Reform Program 2008-2010 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní