Bc. Lenka Šulcová

Master's thesis

Živnostenské podnikání v ČR v kontextu přistoupení ČR k Evropské unii: Snižování administrativní zátěže podnikatelů

Trading in the Czech Republic in the context of its accession to the European Union: Reducing of the administrative burden of entrepreneurs
Abstract:
Práce směřuje k analýze a zhodnocení vývoje živnostenského podnikání v České republice se zaměřením na jeho právní úpravu po vstupu České republiky do Evropské unie. V důsledku Lisabonské strategie analyzuji aspekty v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů. V souvislosti s přijatým Národním programem reforem ČR 2008-2010 na poli podnikatelského prostředí je zde hodnocena poslední přijatá …more
Abstract:
The thesis aims to analyze and evaluate the development of business in the Czech Republic, focusing on the legislative framework after the Czech Republic´s accession to the European Union. In the context of the Lisbon strategy implementation I analyze aspects concerning the reduction in the administrative burden imposed on entrepreneurs. In connection with the adopted National Reform Program 2008-2010 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní