Julius Kwei Afutu

Bachelor's thesis

Assessment of the impacts of illegal mining (Galamsey) activities in Ghana

Assessment of the impacts of illegal mining (Galamsey) activities in Ghana
Abstract:
Těžba zlata je činnost prováděná malými i velkými těžebními společnostmi, nicméně většina firem využívá pro těžební činnost v Ghaně ilegální prostředky. Tento jev je znám pod termínem „Galamsey“. Cílem této studie je posoudit, jaký dopad má ilegální těžba na rozvoj v Ghaně. Tato studie se především zaměřuje na zhodnocení enviromentálního dopadu těžby malého rozsahu v Ghaně, posouzení bariér při zavádění …more
Abstract:
Gold mining is an activity done by both small and large scale mining companies. However, most mining firms use illegal means in conducting mining activities in Ghana. This is popularly known as ‘Galamsey’. The objective of the study is to assess the effect of illegal mining activities on development in Ghana. Specifically, the study intends to; examine the environmental impact of small-scale miming …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.
  • Reader: Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií