Radka VALUŠKOVÁ

Master's thesis

Komparace obsahu učiva a očekávaných výstupů v zeměpisu ve školních vzdělávacích programech na vybraných základních školách v Opavě

Comparation of educational contens and geographical intention of geography in school educational programms on selected schools in Opava
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá popisem, didaktickou analýzou a komparací Školních vzdělávacích programů v rámci vyučovacího předmětu zeměpis na vybraných základních školách Opavě. Zkoumané školy jsou: ZŠ Otická, ZŠ Mařádkova a ZŠ Ilji Hurníka. V první kapitole, pro pochopení a uvedení tématu, popisuji teoretická východiska Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a z něj vycházejícího Školního vzdělávacího …viac
Abstract:
This thesis deals with the description, didactic analysis and comparison of the school educational programme in geography at individual elementary schools. The research includes: Elementary school Otická, Mařádkova and Ilji Hurníka. The first chapter, for understanding and putting topic, concentrates on the description of the theoretical basis of the General educational programme (RVP) and School educational …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2013
Zverejniť od: 20. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2013
  • Vedúci: Mgr. Monika Šumberová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALUŠKOVÁ, Radka. Komparace obsahu učiva a očekávaných výstupů v zeměpisu ve školních vzdělávacích programech na vybraných základních školách v Opavě. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta