RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Bachelor's thesis

Směrování komunikace na ESB

Orchestration of Communication on ESB
Abstract:
Práce seznamuje čtenáře se základními principy a technologiemi spojenými s Enterprise Service Bus a analyzuje její roli v Servisně orientované architektuře. Dále se zaměřuje na analýzu funkcionality nejznámějších Open Source implementací ESB a to zejména z pohledu směrování komunikace. Součástí práce je i krátká případová studie založená na konkrétní implementaci.
Abstract:
This thesis introduces basic principles and technologies of Enterprise Service Bus and analyses it's role in context of Service-oriented architecture. It also analyses functionality of leading open-source ESB's implementations, especially capabilities of routing of communication. Thesis also contains small case study based on particular implementation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008
  • Supervisor: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Vašíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky