RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Bakalářská práce

Směrování komunikace na ESB

Orchestration of Communication on ESB
Anotace:
Práce seznamuje čtenáře se základními principy a technologiemi spojenými s Enterprise Service Bus a analyzuje její roli v Servisně orientované architektuře. Dále se zaměřuje na analýzu funkcionality nejznámějších Open Source implementací ESB a to zejména z pohledu směrování komunikace. Součástí práce je i krátká případová studie založená na konkrétní implementaci.
Abstract:
This thesis introduces basic principles and technologies of Enterprise Service Bus and analyses it's role in context of Service-oriented architecture. It also analyses functionality of leading open-source ESB's implementations, especially capabilities of routing of communication. Thesis also contains small case study based on particular implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vašíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky