Bc. Vojtěch Šindlář

Master's thesis

Statistické modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map

Statistical modelling of electrocardiographic body surface potential maps
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme statistickému modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. V první z nich uvádíme teorii interpolačních a penalizovaných regresních modelů na obdélníku i na válci, dále se zabýváme volbou vyhlazovacího parametru s využitím křížového ověřování, a také počítáme první dvě parciální derivace pro funkce popisující …more
Abstract:
In this thesis we study statistical modelling of electrocardiographic body surface potential maps. This thesis is divided into three chapters. In first of them we present the theory of interpolation and penalized regression models on rectangle and on cylinder. Further, we deal with choice of smoothing parameter with the use of cross-validation and we also compute first two orders partial derivatives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta