Daniela Nacházelová

Bachelor's thesis

The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd.

The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd.
Abstract:
This bachelor thesis covers theory and practical analysis of guerilla marketing. Theory covers main principles for successful guerilla campaign process, law aspects of guerilla marketing and general principles that every company should follow. Practical part is cover-ing target groups of Rowline Ltd., specifies methodology of work, defines marketing re-search methodology and specifies research questions …viac
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí guerilla marketingu. V teorii se práce věnuje důležitým atributům guerilla kampaní, právním aspektům a všeobecným postupům, které by každá fima měla při vytváření kampaní uplatnit. Praktická část se zabývá rozdělením cílových skupin firmy Rowline s.r.o., specifikuje metodologie práce, stanovuje výzkumné otázky a analyzuje poznatky z kvalitativního šetření. …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zverejniť od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nacházelová, Daniela. The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications