Natálie KOSTOHRYZOVÁ

Bachelor's thesis

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to analyse branding and marketing strategies of foreign companies in the Czech Republic. It also aims to discover any uniqueness in Czech customers' behaviour. The theoretical part gives a definition of the term "brand" and describes the branding strategy of a company. A brief etymological background of business terms is included as well as a description …more
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat branding a marketingové strategie zahraničních firem v České republice. Práce si také klade za cíl odhalit jakékoliv existující specifičnosti v chování českých zákazníků. Teoretická část definuje termín "obchodní značka" a popisuje strategii značky společnosti. Také je zde zahrnuta stručná etymologie obchodních termínů a popis všech aspektů značky, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Jana Havlíčková, M.B.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOSTOHRYZOVÁ, Natálie. Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/