Natálie KOSTOHRYZOVÁ

Bachelor's thesis

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.

Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to analyse branding and marketing strategies of foreign companies in the Czech Republic. It also aims to discover any uniqueness in Czech customers' behaviour. The theoretical part gives a definition of the term "brand" and describes the branding strategy of a company. A brief etymological background of business terms is included as well as a description …viac
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat branding a marketingové strategie zahraničních firem v České republice. Práce si také klade za cíl odhalit jakékoliv existující specifičnosti v chování českých zákazníků. Teoretická část definuje termín "obchodní značka" a popisuje strategii značky společnosti. Také je zde zahrnuta stručná etymologie obchodních termínů a popis všech aspektů značky, …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Bc. Jana Havlíčková, M.B.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTOHRYZOVÁ, Natálie. Branding in the Czech Republic. Etymology of some business terms with focus on cultural aspects of branding strategy in the Czech Republic.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/