Martin Voleský

Bachelor's thesis

360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu

Abstract:
Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení a uvedení do problematiky řízení výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení. Bakalářská práce je zaměřena na využívání 360° zpětné vazby jako nástroje hodnocení. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které nás nejprve seznámí s jednotlivými pojmy, jako jsou pracovní výkon, hodnocení, řízení pracovního výkonu, 360° hodnocení a jaké pohledy na tuto …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis is familiarization and introduction to the management of employee performance and their evaluation. Bachelor thesis is focused on the use of 360-degree feedback as a tool for evaluation. The work is divided into individual parts that we first learn about the various terms, such as job performance evaluation, performance management, 360 degree reviews, and what views …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií