Bc. Alena Povolná

Bachelor's thesis

Životní cyklus produktu

Life cycle of product
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zpracování analýzy životního cyklu produktu, a to ruční svářečky POLYS P-4 650 W pro svařování plastů. Ze zjištěných výsledků určit, ve které etapě se momentálně produkt nachází. Dále byla provedena SWOT analýza společnosti DYTRON EUROPE s.r.o., která měla vyhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Závěr obsahuje výsledky provedených analýz a vlastní …more
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is the processing of product life cycle analysis of the hand welding machine POLYS P-4 650 W. According to the results of this work is to determine at what stage the product is currently located. Was performed SWOT analysis of the company DYTRON EUROPE Ltd., which was necessary for evaluation the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. Conclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní