Barbora Šinková

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie pro zavedení nového produktu na trh se vzduchotechnikou

Design of Marketing Strategy for New Product Launch to the Air Conditioning Market
Anotace:
Diplomová práce se týká návrhu marketingové strategie pro zavedení nového produktu na trh se vzduchotechnikou. Teoretická část zahrnuje charakteristiku produktu i společnosti, tedy popis jejího vnějšího a vnitřního prostředí, dále shrnutí teoretických poznatků týkajících se zavádění produktu na trh a představení jednotlivých prvků marketingového mixu se strategiemi, které mohou být v rámci těchto prvků …více
Abstract:
This diploma thesis concerns the design of marketing strategy for new product launch to the air conditioning market. Theoretical part includes characteristics of the product and company, thus description of its external and internal surround, summary of theoretical knowledge about new product launching and presentation of the particular elements of marketing mix with strategies which can be used within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Baránek
  • Oponent: Darina Vrbíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod