Nina Křehotová

Bakalářská práce

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy

Chabařovice Mine - its Current Residual Pit Restoration State and Perspectives
Anotace:
V blízkosti Ústí nad Labem vzniká nový rekreační areál. Oblast, která byla několik desetiletí zatěžována těžbou se rekultivuje. Revitalizace zbytkové jámy lomu Chabařovice probíhá tzv. mokrou cestou. Práce je zaměřena na postupy revitalizace zbytkové jámy, a přilehlých prostorů. Diskutuji také některé aspekty, které průběh revitalizace nepříznivě ovlivňují. Práce dále uvádí chyby a stereotypy, kterým …více
Abstract:
A new recreational center has been appearing near Ústí nad Labem. The area was destroyed by tens of years long mining; now it is in the process of revitalization. The revitalization utilizes the so called “wet way” (hydric recultivation). My thesis is aimed at revitalization processes regarding the residual pit and adjacent areas. I further dispute some aspects, which affect the revitalization course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Beránek
  • Oponent: Bohumil Straka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava