Kateřina LORENCOVÁ

Bakalářská práce

Problematika životního prostředí v Olomouci - Radíkově s důrazem na bioodpad

The issue of the environment in Olomouc Radíkov with an emphasis on biowaste
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zájmu obyvatel Radíkova o nový projekt třídění bioodpadu. Teoretická část zahrnuje základní teoretické předpoklady pro zpracovávání analytické části práce a shrnutí nejdůležitějších pojmů odpadového hospodářství. Praktická část obsahuje popis a problém existujícího projektu třídění biologicky rozložitelného odpadu. Výsledek mé bakalářské práce je vyslovení návrhu …více
Abstract:
The purpose of my Bachelor thesis is to analyse interest of local people in Radíkov for new project sorting biodegradable waste. Theoretical part includes fundament theoretical premises for elaboration of analytic part of the thesis and it includes summary of the most important waste management terms. Practical part includes description and problem of existing project sorting biodegradable waste. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2008
Identifikátor: 10445

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jitka Štěpánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORENCOVÁ, Kateřina. Problematika životního prostředí v Olomouci - Radíkově s důrazem na bioodpad. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 12. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma

Všechny práce