Matěj Michalik

Bakalářská práce

Stav životního prostředí v Českém Těšíně

The State of Environment in Český Těšín
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stavem životního prostředí ve městě Český Těšín. Teoretická část představuje základní a nejdůležitější pojmy z oblasti životního prostředí, způsoby zne-čišťování vody a ovzduší a samozřejmě nejdůležitější zákony zabývající se životním pro-středím. Praktická část stručně charakterizuje město Český Těšín a zhodnocuje stávající stav život-ního prostředí ve všech jeho složkách …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the environment situation in Český Těšín. The theoretical part represents basic and most important concepts in environment area, methods of air and water polluting, as well as the key laws dealing with the environment. The practical part of bachelor thesis shortly describes Český Těšín as the city and analyzes the current situation of environment in all its parts. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalik, Matěj. Stav životního prostředí v Českém Těšíně. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe