Anna Jelínková

Diplomová práce

Principy komunikace v hudebním průmyslu ČR

Principles of communication in the Czech music industry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací českých hudebních interpretů, konkrétně jak by měli hudební interpreti efektivně komunikovat se svými posluchači. Cílem práce je analyzovat a sestavit optimální postup pro rozvoj komunikace hudebního interpreta v rámci české hudební scény. Teoretická část má za cíl vymezit stěžejní pojmy této práce. Vysvětluje pojmy týkající se marketingové komunikace …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the marketing communication of Czech musicians, concretely how musicians should effectively communicate with their audience. The aim is to analyse and to create the optimal way to develop the communication of musicians within the Czech music sphere. The theoretic part aims to define the fundamental terms of this thesis. It explains terms relating to the marketing communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Vondra
  • Oponent: Radomír Pivoda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69788