Ing. Nikola Koderová

Bachelor's thesis

Product placement v českém prostředí

Product placement in Czech area
Abstract:
Tématem bakalářské práce je product placement v českém prostředí. Teoretická část se zabývá základními vlastnostmi product placementu, jeho historií, právní úpravou, výhodami a nevýhodami, využití, ale také srovnáním české a americké tvorby. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které je věnováno product placementu v českém prostředí. Praktická část dále obsahuje analýzu zastoupených …more
Abstract:
Theme of bachelor thesis is product placement in the Czech area. The theoretical part deals the basic features of product placement and also history, legislation, advantages and disadvantages, usage of product placement and also comparing Czech and American production. The practical part include survey about product placement in the Czech area. Furthermore practical part include analysis represented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní