Bc. Jana Vlačihová

Diplomová práce

Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal

The effect of selected factors on the activated sludge
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na odstraňování dusičnanů a s tím souvisejícího organického znečištění z modelových odpadních vod pomocí různých aktivovaných kalů. Pozornost je také věnována vybraným faktorům, které mají významný vliv na činnost aktivovaného kalu. V teoretické části je řešena problematika odpadních vod, včetně jejich mikrobiologie a dotčené legislativy. Dále se teoretická část věnuje …více
Abstract:
This thesis is focused on the removal of nitrate and the organic pollution from model wastewater by using various activated sludge. Attention is also given to selected factors that have an important effect on the activity of activated sludge. The theoretical part deals with the issues of wastewater, including microbiology and the concerned legislation. Furthermore, the theoretical part deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlačihová, Jana. Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická