Bc. et Bc. Denisa Adamíková

Diplomová práce

Reedukace dysortografie s využitím vizuálně-motorických pomůcek

Reeducation of dysortographia with using visual-motor aids
Anotace:
Tématem diplomové práce je reedukace dysortografie s využitím vizuálně-motorických pomůcek, cílem bylo tyto pomůcky vyrobit a následně je užít při reedukaci dysortografie žáků 3. a 4. ročníku základní školy. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, první tři kapitoly jsou teoretické, čtvrtá je praktická. První kapitola se zabývá specifickými poruchami učení, druhá kapitola se zaměřuje na dysortografii …více
Abstract:
The topic of this Master´s Degree Thesis is reeducation of dysortographia with using visual-motor aids, the aim was to produce this aids and subsequently use them for reeducation of dysortographia elementary school pupils (3rd and 4th grade). The thesis is divided into four chapters, the first three are theoretical, fourth is practical. The first chapter deals with specific learning difficulties, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta