Mgr. Lucie Zelenková

Diplomová práce

Motivace a osobnostní charakteristiky ve vztahu k chování souvisejícímu se zdravím

Motivation and Personality Characteristics Related to Health Behavior
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na popis životního stylu mladých dospělých a na exploraci vztahu osobnostních proměnných, motivace a chování souvisejícího se zdravím. Pro měření osobnostních charakteristik jsme použili zkrácenou verzi dotazníku MHQ (Multidimensional Health Questionnaire) Snella a Johnsonové (2002), motivaci jsme měřili Dotazníkem motivace k výkonu LMI (autoři Schuler a Prochaska, 2011 …více
Abstract:
The thesis focuses on the describing the lifestyle of young adults and on the exploration of the relationship between personality variables, motivation and health behavior. To measure personality characteristics, we used a shortened version of the questionnaire MHQ (Multidimensional Health Questionnaire; Snell and Johnson, 2002 ), motivation were measured with the Questionnaire of Achievement Motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta