Theses 

Svobodný přístup k informacím podle platné právní úpravy – Ing. Stanislava Kraftová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Stanislava Kraftová

Master's thesis

Svobodný přístup k informacím podle platné právní úpravy

Free access to information in compliance with the current legal regulations

Abstract: V demokratickém právním státě, ke kterému Česká republika bezesporu patří, je veřejná správa službou veřejnosti. Je tedy samozřejmostí, že umožňuje občanům kontrolovat svoji činnost. Veřejná správa hospodaří s veřejnými prostředky, které jsou většinou získávány z vybraných daní, tedy z peněz každého z nás. Občané mají právo se ptát, jak bylo s těmito prostředky naloženo a vybraní kandidáti jsou pak povinni informovat občana o svých krocích. Toto právo se nazývá Svobodný přístup k informacím, který je omezen jen v některých případech a na základě zákona. Účelem této práce je vymezit postup povinných subjektů při poskytování informací.

Abstract: In democratic states following the principles of Rule of Law that Czech Republic belongs to, a public administration shall be considered as a service to public. It goes without saying that the public administration allows citizens to control its activities. A public administration manages public funds that are usually gained by collecting taxes, i.e. from money of every one of us. The citizens are entitled to ask about how the money was spent and the chosen candidates are obliged to inform citizens about steps they are taking. This right is called “Free Access to Information” that can be limited only in some particular cases and in compliance with a law. The purpose of this study is to outline the process of providing such information by the subjects obliged to do so.

Keywords: Veřejná správa, otevřenost, veřejnost, právo na informace, svobodný přístup k informacím, žádost o informace, žadatel, ústavní rámec

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 11:04, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz