Theses 

Svobodný přístup k informacím podle platné právní úpravy – Ing. Stanislava Kraftová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Stanislava Kraftová

Master's thesis

Svobodný přístup k informacím podle platné právní úpravy

Free access to information in compliance with the current legal regulations

Anotácia: V demokratickém právním státě, ke kterému Česká republika bezesporu patří, je veřejná správa službou veřejnosti. Je tedy samozřejmostí, že umožňuje občanům kontrolovat svoji činnost. Veřejná správa hospodaří s veřejnými prostředky, které jsou většinou získávány z vybraných daní, tedy z peněz každého z nás. Občané mají právo se ptát, jak bylo s těmito prostředky naloženo a vybraní kandidáti jsou pak povinni informovat občana o svých krocích. Toto právo se nazývá Svobodný přístup k informacím, který je omezen jen v některých případech a na základě zákona. Účelem této práce je vymezit postup povinných subjektů při poskytování informací.

Abstract: In democratic states following the principles of Rule of Law that Czech Republic belongs to, a public administration shall be considered as a service to public. It goes without saying that the public administration allows citizens to control its activities. A public administration manages public funds that are usually gained by collecting taxes, i.e. from money of every one of us. The citizens are entitled to ask about how the money was spent and the chosen candidates are obliged to inform citizens about steps they are taking. This right is called “Free Access to Information” that can be limited only in some particular cases and in compliance with a law. The purpose of this study is to outline the process of providing such information by the subjects obliged to do so.

Kľúčové slová: Veřejná správa, otevřenost, veřejnost, právo na informace, svobodný přístup k informacím, žádost o informace, žadatel, ústavní rámec

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedúci: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 23:22, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz