Bc. Eva Lauermannová, DiS.

Bachelor's thesis

Narušená komunikační schopnost u žáka s poruchami chování

Impaired communication skills of pupils with behavioural problems
Abstract:
Bakalářská práce byla zaměřena na narušenou komunikační schopnost u žáka s poruchami chování, především na vývojovou dysfázii a chlapcův pokrok v komunikaci od útlého dětství, zejména pak v době, kdy nastoupil do první třídy ZŠ logopedické až do dnešní doby. V první kapitole teoretické části byla popsána základní terminologie vývojové dysfázie, její různorodá etiologie a symptomy. Dále byla zdůrazněna …more
Abstract:
This thesis was focused on communication disorders of a pupil with behavioural disorders, particularly on developmental dysphasia and the boy's progress in communication from early childhood, especially at a time when he joined the elementary school for pupils with communication disorders in the first grade until today. The first chapter of the theoretical part explains the basic terminology of developmental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta