Bc. Eva Lauermannová, DiS.

Bachelor's thesis

Narušená komunikační schopnost u žáka s poruchami chování

Impaired communication skills of pupils with behavioural problems
Anotácia:
Bakalářská práce byla zaměřena na narušenou komunikační schopnost u žáka s poruchami chování, především na vývojovou dysfázii a chlapcův pokrok v komunikaci od útlého dětství, zejména pak v době, kdy nastoupil do první třídy ZŠ logopedické až do dnešní doby. V první kapitole teoretické části byla popsána základní terminologie vývojové dysfázie, její různorodá etiologie a symptomy. Dále byla zdůrazněna …viac
Abstract:
This thesis was focused on communication disorders of a pupil with behavioural disorders, particularly on developmental dysphasia and the boy's progress in communication from early childhood, especially at a time when he joined the elementary school for pupils with communication disorders in the first grade until today. The first chapter of the theoretical part explains the basic terminology of developmental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta