Daniela Štemberová

Master's thesis

Ekonomické aspekty rekultivace hnědouhelného lomu na Mostecku

Economic aspects of reclamation of brown coal quarry near the town Most
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou rekultivací hnědouhelných lomů z různých hledisek. Zaměřuje se na jednotlivé varianty rekultivace lomů. Vyhodnocuje jejich ekonomické přínosy a náklady, začlenění způsobu rekultivace do potřeb území a budoucí využití této varianty rekultivace. Definuje způsob jak optimalizovat využití devastovaných území. Práce se specializuje na rekultivace na Mostecku konkrétně …more
Abstract:
The master thesis deals with reclamation of brown coal quarries from different perspectives. It focuses on the various options of reclamation of quarries. It evaluates the economic benefits and costs, integration into the way of rehabilitation needs and the future use of this reclamation. It defines a way how to optimise the use of devastated land. This thesis is focused on the reclamation of region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Antonín Dvořák
  • Reader: Alena Hadrabová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20856