Bc. Lucie HAMERNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Cílená pohybová intervence pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou

Targeted movement intervention for preschool children with attention deficit hyperactivity disorder
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na cílenou pohybovou intervenci pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. V práci je popsán syndrom ADHD, příčiny vzniku, projevy, diagnostika, léčba a zásady pro práci s dětmi s ADHD. Práce dále obsahuje návrh a písemnou přípravu příkladů pohybové intervence pro předškolní děti s ADHD, jejich aplikaci a ověření jednotlivých aktivit v prostředí …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on targeted movement intervention for a preschool child with attention deficit hyperactivity disorder. The thesis describes the ADHD syndrome, causes, manifestations, diagnosis, treatment and principles for working with children with ADHD. The work also contains a proposal and written preparation of examples of physical intervention for preschool children with ADHD, their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMERNÍKOVÁ, Lucie. Cílená pohybová intervence pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Preschool and Out-of-School Pedagogy / Teacher Training for Pre-school Teachers