Petr Čížek

Bachelor's thesis

Ochrana osobní integrity v českém právním řádu

Screen personal integrity in Czech legal order
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává ochraně osobní integrity fyzické osoby, tedy jednoho z nejzákladnějších práv každé svobodné demokratické společnosti. Zahrnuje mnoho významných práv se kterými se setkáváme ač někdy nevědomky na každodenním životě. Ochrana osobních údajů, ochrana dobré pověsti, svoboda slova, ochrana osobního soukromí a mnoho dalších.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2007
  • Supervisor: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Elona Khalaila, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS