Petr Čížek

Bachelor's thesis

Ochrana osobní integrity v českém právním řádu

Screen personal integrity in Czech legal order
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává ochraně osobní integrity fyzické osoby, tedy jednoho z nejzákladnějších práv každé svobodné demokratické společnosti. Zahrnuje mnoho významných práv se kterými se setkáváme ač někdy nevědomky na každodenním životě. Ochrana osobních údajů, ochrana dobré pověsti, svoboda slova, ochrana osobního soukromí a mnoho dalších.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedúci: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Elona Khalaila, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS