Eliška ŠIMAROVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o novorozence po císařském řezu

Nursing Process in Care of a newborn after caesarean section
Abstract:
Bakalářská práce na téma ,,Ošetřovatelský proces u novorozence po císařském řezu" se věnuje ošetřovatelskému procesu vypracovanému u jednoho konkrétního novorozence. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Cílem této bakalářské práce je vypracovat plán ošetřovatelské péče se všemi jeho fázemi u daného novorozence porozeného císařským řezem. Praktická část …more
Abstract:
The bachelor thesis on "Nursing process in a newborn after caesarean section" is devoted to the nursing process developed in one particular newborn. The bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The aim of this bachelor thesis is to develop a nursing care plan with all its phases for a given newborn born by caesarean section. The practical part of the bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMAROVÁ, Eliška. Ošetřovatelský proces v péči o novorozence po císařském řezu. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta