Eliška ŠIMAROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o novorozence po císařském řezu

Nursing Process in Care of a newborn after caesarean section
Anotace:
Bakalářská práce na téma ,,Ošetřovatelský proces u novorozence po císařském řezu" se věnuje ošetřovatelskému procesu vypracovanému u jednoho konkrétního novorozence. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Cílem této bakalářské práce je vypracovat plán ošetřovatelské péče se všemi jeho fázemi u daného novorozence porozeného císařským řezem. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis on "Nursing process in a newborn after caesarean section" is devoted to the nursing process developed in one particular newborn. The bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The aim of this bachelor thesis is to develop a nursing care plan with all its phases for a given newborn born by caesarean section. The practical part of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMAROVÁ, Eliška. Ošetřovatelský proces v péči o novorozence po císařském řezu. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta