Jan PROVAZNÍK

Bakalářská práce

Spotřební zvyklosti zákazníků v rámci maloobchodního prodeje

Consumable ways of customers in terms of retail sale
Anotace:
Cílem této bakalárské práce je poukázat na vybrané faktory, ovlivnující spotrebitelské chování a následne vyzdvihnout ty nejduležitejší. Dále se pokouším zjistit, které z techto faktoru si jednotliví spotrebitelé uvedomují, a o kterých naopak nemají žádnou predstavu. Práci zahajuji teoretickou cástí, která popisuje vývoj obchodu. Poté se zameruji konkrétne na maloobchod a velkoobchod, kdy zduraznuji …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to point at chosen factors influencing the consumer behaviour and, consequently, to emphasise the most important ones. Additionally, my purpose is to find out which factors individual consumers are aware of and which factors they are ignorant of. At the beginning of this thesis, there is a theoretical part concerning the development of business. After that I focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROVAZNÍK, Jan. Spotřební zvyklosti zákazníků v rámci maloobchodního prodeje. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management