Karolína Táborová, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Proces in a Patient with Alzheimer’s Disease
Abstract:
ABSTRAKT TÁBOROVÁ, Karolína. Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň klasifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Praha. 2023. 57 s. Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je …more
Abstract:
TÁBOROVÁ, Karolína. Nursing process with patient with Alzheimer´s disease. Medical college. Degree: Bachelor (Bc.) Head of thesis: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Praha. 2023. 57 pages. The theme of the bachelor's thesis is Nursing process with patients with Alzheimer disease. The thesis is separated into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is a characteristic of dementia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2023
  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Reader: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická