Karolína Táborová, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Proces in a Patient with Alzheimer’s Disease
Anotácia:
ABSTRAKT TÁBOROVÁ, Karolína. Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň klasifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Praha. 2023. 57 s. Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je …viac
Abstract:
TÁBOROVÁ, Karolína. Nursing process with patient with Alzheimer´s disease. Medical college. Degree: Bachelor (Bc.) Head of thesis: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Praha. 2023. 57 pages. The theme of the bachelor's thesis is Nursing process with patients with Alzheimer disease. The thesis is separated into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is a characteristic of dementia …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2023
  • Vedúci: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická