Bc. Jana Radoňová

Master's thesis

Manažerská etika v podmínkách regionálního managementu

Abstract:
Práce je zaměřena na vymezení podstaty a možného obsahu pojmů vztahujících se k problematice manažerské etiky v podmínkách regionálního managementu, dále analyzování místa, úlohy a nezbytnosti etické dimenze v práci manažerů působících v organizacích veřejné správy (státní správy a samosprávy). Dále se zaměřuje na vymezení podstaty a možného obsahu etických kodexů ve vztahu k práci a rozhodování manažerů …more
Abstract:
The thesis is focused on defining the essence and possible content of concepts related to the issue of managerial ethics in terms of regional management, further analyzing the place, role and necessity of the ethical dimension in the work of managers operating in public administration organizations (state administration and self-government). It also focuses on defining the nature and possible content …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Radoňová, Jana. Manažerská etika v podmínkách regionálního managementu. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje

Master programme / field:
Regional Development / Urban and Regional Development Management