Ing. Zdeněk HOLÍK

Doctoral thesis

Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření

The influence of irradiation on polymers properties - The influence of absorbed dose of radiation on the change of selected mechanical properties
Abstract:
Radiační síťování polymerních materiálů je pojem známý více než půl století a řadí se mezi moderní a přesné modifikace polymerů se silným potenciálem zejména v technické praxi. Interakce ionizujícího záření s polymery může vést ke změně mechanických, tepelných, ale i chemických vlastnosti. Nicméně se ukazuje, že i přes značné úsilí věnované tomuto tématu v posledních 50. letech, provedené experimenty …more
Abstract:
Radiation cross-linking of polymeric materials is a concept well known more than half a century and it is one of modern and precise modification of polymers with strong potential in engineering practice. The interaction of ionizing radiation with a polymer may cause changes in the mechanical, thermal, as well as chemical properties. However, despite considerable effort devoted to this topic in recent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2013
Accessible from:: 6. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 11. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLÍK, Zdeněk. Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.9.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe