Bc. Petr JURČA

Diplomová práce

Ekonomika nízkoenergetických staveb

Economy of low-energy buildings
Anotace:
Práce se zabývá problematikou nízkoenergetických staveb. Mimo klasických ekonomických kritérií hodnotí i kritéria spojená s environmentálními a sociálními faktory a jejich vlivy na vývoj a moderní trendy ve stavebnictví a bydlení. Představuje jednotlivé typy energeticky úsporných budov, alternativní zdroje energie, seznamuje s hodnotící metodikou a právním rámcem. Výzkumná část je zaměřena na ekonomické …více
Abstract:
The work occupies with low-energy buildings issue. Alongside the classic economic criterions evaluates the criterions related to environmental and social factors and their influences on the development and modern trends in construction and housing. Represents the different types of energy-efficient buildings, alternative energy sources, introduces the evaluation methodology and legal framework. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Zima

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURČA, Petr. Ekonomika nízkoenergetických staveb. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická