Theses 

Proces budování značky – Ing. Anna Lžičařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Anna Lžičařová

Bakalářská práce

Proces budování značky

The Process of Building a Brand

Anotace: Bakalářská práce „Proces budování značky“ zkoumá historii a vývoj značky, způsob jakým značka funguje na trhu a jak ovlivňuje spotřebitele. Ukazuje možné principy, pomocí nichž se značka může stát úspěšnou. Teoretická část se zabývá teorií vzniku značky, co vlastně značka představuje a jaké jsou její prvky. Zkoumá budování značky z pohledu firmy za účelem charakterizovat celý proces. Praktická část navazuje na teoretickou část a zkoumá fungování konkrétní značky v praxi. Analyzovanou značkou je BERNARD. V závěru práce jsou na základě vyhodnocených dat navrhnuta doporučení a možná zlepšení.

Abstract: The bachelor project „ The process of builfding a brand-name“ is investigating the history and development of the brand-name, the way how the brand-name is functioning on the market and how it is influencing consumers. It presents possible principles, by which the brand-name can be successful. Theoretical part concerns the theory of creation of the brand, what the brand presents and what elements does it have. It investigates the development of the brand from the point of view of a company, in order to characterize whole process. The practical part relates to the theoretical part and investigates how the particular brand-name behaves in practice. The analyzed brand-name is Bernard. At the end of the project are suggested recommendations and possible improvements based on the evaluated data.

Klíčová slova: Značka, produkt, budování značky, hodnota značky, prvky značky, vize značky, positioning, marketingová komunikace, Bernard Brand, product, brand building, brand value, brand elements, brand vision, marketing communication, Bernard

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz