Mgr. Marek Petr

Bakalářská práce

Interakce p53 proteinů s tetraplexy DNA

Interactions of p53 proteins with DNA quadruplex
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme studiu interakcí nádorových supresorových proteinů rodiny p53 se sekvencemi DNA schopnými tvorby guaninových tetraplexů (G­kvadruplexů). Tyto struktury se tvoří v biologicky významných oblastech genomu, mezi něž patří promotorové oblasti onkogenů. Proteiny rodiny p53 jsou nezbytné pro zachovávání integrity genomu regulací exprese cílových genů bránících vzniku nádorového …více
Abstract:
In this thesis we studied interactions of p53 family of tumor supressor proteins with DNA sequences which can fold into guanine quadruplexes. G-quadruplexes can be formed in biologically relevant regions of the genome e.g. promoter regions of oncogenes. Proteins of the p53 family are essential for maintaining genome integrity, they inhibit tumor growth via regulation of expression of target genes involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta