Mgr. Dana Bodečková

Master's thesis

Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ

Nutrition Education Programme for Young Learners
Abstract:
Diplomová práce Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ pojednává o významu zařazení tématu správné výživy, jako jedné z klíčových součástí ochrany a podpory zdraví, do výuky žáků prvního stupně základní školy. Teoretická část se zabývá postavením učiva o výživě ve vzdělávacích dokumentech, dále pak shrnutím nejdůležitějších poznatků z této oblasti. Zvláštní pozornost …more
Abstract:
Diploma thesis Nutrition Education Programme for Young Learners deals with the subject of adequate nutrition as a key component of protecting and promoting health and explains the importance of this topic in elementary education. The theoretical part provides a summary of the basic information about the nutrition and its place in the Framework Education Programme for Elementary Education. Particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta