Mgr. Dana Bodečková

Master's thesis

Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ

Nutrition Education Programme for Young Learners
Anotácia:
Diplomová práce Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ pojednává o významu zařazení tématu správné výživy, jako jedné z klíčových součástí ochrany a podpory zdraví, do výuky žáků prvního stupně základní školy. Teoretická část se zabývá postavením učiva o výživě ve vzdělávacích dokumentech, dále pak shrnutím nejdůležitějších poznatků z této oblasti. Zvláštní pozornost …viac
Abstract:
Diploma thesis Nutrition Education Programme for Young Learners deals with the subject of adequate nutrition as a key component of protecting and promoting health and explains the importance of this topic in elementary education. The theoretical part provides a summary of the basic information about the nutrition and its place in the Framework Education Programme for Elementary Education. Particular …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta